<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6653848\x26blogName\x3dLes+soucis+graves\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lessoucisgraves.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://lessoucisgraves.blogspot.com/\x26vt\x3d-8907436917196501843', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Παρασκευή, Μαΐου 13, 2005

"με λουλούδια μοσχοκάρφια..."
"Μάτια μου,
βρες επιτέλους τι δε σε πονάει
και πες το μου..."


Μany thanks to nefelh for the bleeding rose.

2 Comments:

Παρασκευή, Μαΐου 13, 2005 9:46:00 μ.μ., Blogger Pegasus είπε...

Ka8e fora pou blepw auth th fwtografia, diafora tragoudia mou erxontai sto nou... opws to «Mauro Triantafyllo» ths Mpaltzh kai to «Anoiksh» ths Glykerias... 8ymamai omws ki ena dihghma pou diabasa sta 14 mou, ena tou Oscar Wilde pou mporei na se kanei dakryseis apo ton pono pou sou sfiggei to laimo: The Nightingale and the Rose ... einai panemorfo... den to dimosieusa giati einai megalo gia edw.

 
Σάββατο, Μαΐου 14, 2005 2:06:00 π.μ., Anonymous Ανώνυμος είπε...

Να διάβαζα στα μάτια σου τί σκέφτεσαι...

 

Δημοσίευση σχολίου

<< Home